سامانه ی جامع مدیریت صنایع

 • Cougar
 • Lions
 • Snowalker
 • Cougar
 • Lions
 • آخرین اطلاعیه ها
 • 1397/3/10

  ثبت ارزش واحد محصول در درخواست گواهی تولید

  واحدهای تولیدی از این پس ...[ادامه]

 • 1397/2/2

  ایجاد امکان صدور بیجک خروج برای قبض انبارهای تفکیکی خروج

  با سلام، از این پس قبض ان...[ادامه]

 • 1397/1/23

  اعمال تغییرات جدید

  بروزرسانی های جدید به شر...[ادامه]

 • 1395/8/8

  عدم استفاده از سامانه در ساعات مشخص شده

  از تمامی کاربران سامانه ...[ادامه]

 • 1395/7/25

  آغاز به کار سامانه به صورت آزمایشی

  سامانه جامع مدیریت صنایع...[ادامه]